ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

АКРЕДИТАЦИЈА 2021

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 

СТАНДАРДИ - Опис студијског програма 

Извештај о самовредновању студијског програма - Финансије и банкарство - Пословање малих и средњих предузећа  

 

Табеле      Прилози


Модул 1 Финансије, банкарство и осигурање - књига предмета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Р.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

20.OФ0001

МАКРОЕКОНОМИЈА

1

3+3

8.00

2

20.OФ0002

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ

1

2+2

7.00

3

20.OФ0010

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

1

3+3

8.00

4

20.OФ0004

ИНФОРМАТИКА

1

2+3

7.00

5

20.OФ0005

СТАТИСТИКА

2

2+2

7.00

6

20.OФ0006

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 1

2

3+3

8.00

7

20.OФ0048

СOЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

2

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 1 

(бира сe 1 oд 2)

2

 

 

8

20.OФ0033

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

2

3+2

8.00

9

20.OФ0034

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

2

3+2

8.00

Укупно часова активне наставе

41.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

ДРУГА ГОДИНА

10

20.OФ0009

МИКРОЕКОНОМИЈА

3

3+2

8.00

11

20.OФ0018

МАРКЕТИНГ

3

3+2

8.00

12

20.OФ0011

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 2

3

2+3

7.00

13

20.OФ0012

ПОСЛОВНО ПРАВО

3

2+3

7.00

14

20.OФ0013

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

4

3+2

8.00

15

20.OФ0017

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

4

2+2

6.00

16

20.OФ0035

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

4

3+4

9.00

17

20.OФ0036

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 3

4

2+3

7.00

Укупно часова активне наставе

41.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

ТРЕЋА ГОДИНА

18

20.OФ0014

БАНКАРСТВО

5

2+3

7.00

19

20.OФ0023

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

5

3+2

8.00

20

20.OФ0019

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ

5

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 2 

(бира се 1 oд 2)

5

 

 

21

20.OФ0041

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

5

3+2

8.00

22

20.OФ0042

МАРКЕТИНГ УСЛУГА

5

3+2

8.00

23

20.OФ0040

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

6

3+2

8.00

24

20.OФ0051

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

6

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 3 

(бира се 1 oд 2)

6

 

 

25

20.OФ0022

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

2+3

7.00

26

20.OФ0038

БЕРЗЕ И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 4 

(бира сe 1 oд 2)

6

 

 

27

20.MM0011

УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

6

3+2

8.00

28

20.OФ0052

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

3+2

8.00

Укупно часова активне наставе

40.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

ЧЕТВРТА ГОДИНА

29

20.OФ0025

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ

7

3+3

8.00

30

20.OФ0053

УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА

7

3+2

7.00

31

20.OФ0027

ОСИГУРАЊЕ

7

2+3

6.00

 

 

Изборни предмет 5 

(бира сe 1 oд 2)

7

 

 

32

20.OФ0043

ЕКОНОМИЈА ЕУ

7

2+2

6.00

33

20.OФ0057

АКТУАРСКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА

7

2+2

6.00

34

20.OФСП

СТРУЧНА ПРАКСА

7

0+0

3.00

35

20.OФ0029

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

8

3+2

7.00

36

20.OФ0054

РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

8

2+3

6.00

37

20.OФ0056

РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА

8

2+3

6.00

 

 

Изборни предмет 6 

(бира сe 1 oд 2)

8

 

 

38

20.OФ0021

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

8

3+2

7.00

39

20.OФ0047

ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

8

3+2

7.00

40

20.OФ032A

ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА 

8

6

2.00

41

20.OФ0032

ЗАВРШНИ РАД

8

0

2.00

Укупно часова активне наставе

46.00

 

УКУПНО ЕСПБ

60.00

  Табела 5.2а модул 1 Табела


Модул 2 Буџет, порези и царине - Књига предмета 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Бр. час.

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

20.OФ0001

МАКРОЕКОНОМИЈА

1

3+3

8.00

2

20.OФ0002

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ

1

2+2

7.00

3

20.OФ0010

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

1

3+3

8.00

4

20.OФ0004

ИНФОРМАТИКА

1

2+3

7.00

5

20.OФ0005

СТАТИСТИКА

2

2+2

7.00

6

20.OФ0006

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 1

2

3+3

8.00

7

20.OФ0048

СOЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

2

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 1 (бира еe 1 oд 2 )

2

 

 

8

20.OФ0033

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

2

3+2

8.00

9

20.OФ0034

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

2

3+2

8.00

Укупно часова активне наставе

41.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

ДРУГА ГОДИНА

10

20.OФ0009

МИКРОЕКОНОМИЈА

3

3+2

8.00

11

20.OФ0018

МАРКЕТИНГ

3

3+2

8.00

12

20.OФ0011

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 2

3

2+3

7.00

13

20.OФ0012

ПОСЛОВНО ПРАВО

3

2+3

7.00

14

20.OФ0013

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

4

3+2

8.00

15

20.OФ0017

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

4

2+2

6.00

16

20.OФ0035

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

4

3+4

9.00

17

20.OФ0036

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 3

4

2+3

7.00

Укупно часова активне наставе

41.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

TРЕЋА ГОДИНА

18

20.OФ0014

БАНКАРСТВО

5

2+3

7.00

19

20.OФ0023

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

5

3+2

8.00

20

20.OФ0019

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ

5

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 2 (бира сe 1 od 2)

5

 

 

 

20.OФ0042

МАРКЕТИНГ УСЛУГА

5

3+2

8.00

21

20.OФ0045

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

5

3+2

8.00

22

20.OФ0055

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

6

2+3

7.00

23

20.OФ0041

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

6

3+2

8.00

24

20.OФ0051

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

6

2+3

7.00

 

 

Изборни предмет 3 (бира сe 1 oд 2)

6

 

 

 

20.MM0011

УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

6

3+2

8.00

25

20.OФ0052

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

3+2

8.00

Укупно часова активне наставе

40.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00

ЧЕТВРТА ГОДИНА

29

20.OФ0025

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ

7

3+3

8.00

30

20.OФ0058

ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА

7

2+3

6.00

31

20.MM0009

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

7

3+2

7.00

 

 

Изборни предмет 4 (бира се 1 oд 2)

7

 

 

 

20.OФ0027

ОСИГУРАЊЕ

7

2+3

6.00

32

20.OФ0043

ЕКОНОМИЈА ЕУ

7

2+3

6.00

33

20.БПЦСП

СТРУЧНА ПРАКСА

7

0

3.00

34

20.OФ0060

ПOРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК

8

2+3

6.00

35

20.OФ0061

БУЏЕТСКА И ПОРЕСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

8

2+3

6.00

36

20.MM0010

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

8

3+2

7.00

 

 

Итборни предмет 5 (бира сe 1 oд 2)

8

 

 

37

20.OФ0021

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

8

3+2

7.00

 

20.OФ0047

ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

8

3+2

7.00

38

20.OФ032A

ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА

8

6

2.00

39

20.OФ0032

ЗАВРШНИ РАД

8

 

2.00

Укупно часова активне наставе

46.00

 

УКУПНО ЕСПБ

60.00

 Табела 5.2а модул 2


Kњига наставника 

Редни број

Презиме, средње слово, име

Звање

1

Булатовић Р. Драган

Доцент

2

Чулић Г. Синиша 

Доцент

3

Добарџић Ш. Елдин

Ванредни професор

4

Дрљача М. Зорица

Ванредни професор

5

Ђурковић Т. Иван

Доцент

6

Гвозденовић М. Тамара

Ванредни професор

7

Костић П. Сања

Наставник страних језика

8

Лошић М. Славко

Доцент

9

Лукић Д. Александар

Доцент

10

Милојковић Човић Р. Драгана

Доцент

11

Мисирача М. Далибор

Доцент

12

Николић С. Милена

Доцент

13

Новаковић Б. Никола

Доцент

14

Вапа З. Бојан

Доцент

15

Васелић Д. Дарко

Доцент

16

Васиљевић Р. Ђорђо

Доцент

17

Васојевић Р. Љубомир

Наставник страних језика

18

Вукасовић Л. Драган

Ванредни професор

19

Јовановић Д. Милица

Предавач ван радног односа

20

Петровић Д. Јелена

Предавач ван радног односа

21

Решић М. Сеад

Ванредни професор

22

Сарић В. Бранко

Редовни професор

23

Вучковић Д. Милица

Предавач ван радног односа

24

Павловић Р. Данијела

Асистент

25

Салиоски С. Џесика

Сарадник у настави

26

Симовић Б. Братислав

Сарадник у настави

27

Димитријевић З. Виолета

Сарадник ван радног односа


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Финансије и банкарство 

СТАНДАРДИ - опис студијског програма 

САМОВРЕДНОВАЊЕ опис студијског програма - Извештај о самовредновању студијског програма - Финансије и банкарсто - Пословање малих и средњих предузећа

Прилози    Tабеле


Распоред предмета по семестрима и годинама студија – књига предмета

Редни број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

20.MФ0001

Методологија НИР-а 

1

2+2

5.00

2

20.MФ0002

Корпоративне финансије

1

2+2

6.00

3

20.OФ0039

Стратегијски менаџмент 

1

2+2

7.00

4

20.MФ009Ц

Психологија 

1

2+2

5.00

 

 

Изборни предмет 1 (бира сe 1 oд понуђена 2)

1

 

 

5

20.MФ0007

Пословна анализа 

1

2+2

6.00

6

20.MФ001Б

Квантитативне методе 

1

2+2

6.00

7

20.MФ009Б

Портфолио менаџмент 

2

2+3

6.00

 

 

Изборни предмет 2 (бира сe 1 oд понуђена 2)

2

 

 

8

20.MФ009A

Менаџмент у банкарству 

2

3+2

7.00

9

20.MФ0003

Монетарни систем ЕУ 

2

3+2

7.00

10

20.MФ0006

Стручна пракса

2

0

3.00

11

20.MФ001A

Мастер рад - студијско истраживачки рад 

2

10

9.00

12

20.MФ001Ц

Мастер рад – израда и одбрана 

2

0

5.00

Укупно часова активне наставе

50.00

 

Укупно ЕСПБ

60.00


Kњига наставника

Ред. број

Презиме, средње слово, име

Звање

1

Баљозовић В. Милош 

Дoцeнт

2

Булатовић Р. Драган 

Дoцeнт

3

Добарџић Ш. Елдин 

Вaнрeдни прoфeсoр

4

Лошић М. Славко 

Дoцeнт

5

Лукић Д. Александар 

Дoцeнт

6

Милојковић Р. Драгана 

Дoцeнт

7

Вапа З. Бојан 

Дoцeнт

8

Вукасовић Л. Драган 

Вaнрeднипрoфeсoр

9

Јовановић Д. Милица

Предавач ван радног односа

10

Решић М. Сеад 

Ванредни професор

11

Чукановић Каравидић С. Марија 

Редовни професор


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ

стандарди - опис студијског програма

Организација студија:Семестар 

 

Р.бр.

 

Шифра

 

Назив предмета

 

Б

 

Тип

Активна настава

Остали часови

 

ЕСПБ

P

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

20.MФ0001

Методологија научног истраживања 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

20.OФ0039

Стратегијски менаџмент

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

20.MП0И01

Изборни предмет 1 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0002

Корпоративне финансије 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ009C

Психологија 

1

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

20.MП0И02

Изборни предмет 2 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0007

Пословна анализа 

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ001Б

Квантитативне методе

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

5

20.MП0И03

Изборни предмет 3 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0008

Менаџмент операција 

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0009

Међународно пословање и менаџмент 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

6

20.MП0И04

Изборни предмет 4 (бира сe 1 oд 2)

2

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0008

Маркетинг менаџмент

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.OФ0044

Пројектни менаџмент

2

СA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

20.MП0И05

Изборни предмет 5 (бира се 1 oд 2)

2

 

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0010

Менаџмент у спорту 

2

НС

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0002

Менаџмент у туризму 

2

НС

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

20.MM0006

Стручна пракса 

2

СA

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

9

20.MP0005

Мастер рад - студијски истраживачки рад 

2

СA

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

6.00

10

20.MM001C

Мастер рад – израда и одбрана 

2

СA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

4.00

5.00

11.00

0.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 

20.00

 

30.00

Укупно часова активне наставе у блоку

30.00

 

Укупно часова по виду наставе у години

14.00

15.00

11.00

0.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

 

60.00

Укупно часова наставе у години

50.00

 

Kњига наставника - студијски програм Менаџмент 

Ред. број

Презиме, средње слово, име

Звање

1

Баљозовић В. Милош

Доцент

2

Булатовић Р Драган

Доцент

3

Есад О. Човић

Доцент

4

Дрљевић Р. Веселин

Доцент

5

Гвозденовић М. Тамара

Ванредни професор

6

Лошић М. Славко

Доцент

7

Човић Милојковић Р. Драгана

Доцент

8

Вапа З. Бојан

Доцент

9

Васелић Д. Дарко

Доцент

10

Вукасовић Л. Драган

Ванредни професор

11

Решић М. Сеад

Ванредни професор

12

Чукановић Каравидић С. Марија

Редовни професор

13

Павловић Р. Данијела

Асистент

  


УСТАНОВА

СТАНДАРДИ - опис студијског програма

САМОВРЕДНОВАЊЕ - опис студијског програма - Извештај о самовредновању Установе

  • Прилози уз стандард 1 

Прилог 1.1

Прилог 1.2

Прилог 1.3

  • Прилози уз стандард 2 

Прилог 2.1

Прилог 2.3

Прилози уз стандард 3 

Прилог 3.3 Резултати анкета

Прилог 10.2 Резултати анкета

Прилози уз стандард 4 

Прилози уз стандард 5

Прилози уз стандард 7

Прилози уз стандард 8

Прилози уз стандард 9

Прилози уз стандард 10 

Прилог 10.2 Резултати анкета 

Прилози уз стандард 11

 

Финансијски извештаји за 2017. годину 

Финансијски извештаји за 2018.годину 

Финансијски извештаји за 2019.годину 

Прилог 12.2 Финансијски план

Прилози уз стандард 13 

Прилог 13.1

ТАБЕЛЕ 

Табеле уз стандард 4 

Табеле уз стандард 6 

Табеле уз стандард 7 

Табеле уз стандард 8 

Табеле уз стандард 9 

Табеле уз стандард 10 

Табеле уз стандард 11 

Табела 11.1 

Уговори о закупу

 

 

 

 

 

 

 

2314031
ДанасДанас143
ЈучеЈуче769
Претходне недељеПретходне недеље2661
Овог месецаОвог месеца34109
УкупноУкупно2314031
Тренутно на сајту: 5
DEBUG
Time:[0.023808002471924sec]

Посетите нас на:


АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАКАдреса: Булевар Вука Караџића бр. 5
Чачак
Тел: 032/345-067
        032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/4050-405;064/119-47-13
Еmail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.