Обавештење:

Обавештења

конкурс за упис 2017/2018

 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

 

                                 

К О Н К У Р С

                                                                                  ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ  

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,

 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,

 • извод из матичне књиге рођених,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 11.септембра 2017. године до 14. септембра2017. године у студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку - Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова; у консултативним центрима “Академија за пословну економију” у Београду - Теразије бр. 45 од 12-18 часова; у Лесковцу -Трг Револуције бр. 33 на 2. спрату од 12-18 часова и у Крагујевцу - Ђуре Пуцара Старог бр. 2 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

18. септембра 2017. године у 12 часова.

19. септембра 2017. године у 12 часова

20. септембра 2017. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту: www.ape.edu.rs

 

 


 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

 

                                             

                                                                                К О Н К У Р С

                                           ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 19. јуна 2017. године до 03. јула 2017. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

10. јула 2017. године у 12 часова.

11. јула 2017. године у 12 часова

12. јула 2017. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

 

 


 

 

    К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа  (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије  имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 05. септембра 2016. године до 09. септембра 2016. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова. Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава: 13. септембра 2016. године у 12 часова.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

 Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

 

  


 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

 

                                 

    К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа  (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије  имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

 

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 08. јула 2016. године до 13. јула 2016. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

15. јула 2016. године у 12 часова.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

 Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

 

 


 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

 

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије. 

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

 КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 21. јуна 2016. године до 01. јула 2016. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

05. јула 2016. године у 12 часова.

06. јула 2016. године у 12 часова

07. јула 2016. године у 12 часова

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

Чланак објављен у Чачанском гласу:   

 

 

 

 

 

959495
ДанасДанас249
ЈучеЈуче1518
Овог месецаОвог месеца38381
УкупноУкупно959495
Највише: 10-03-2016 : 6133
Тренутно на сајту: 18

Пријава на сајт

Посетите нас на:

  

 

 

 

 

АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАК

Чачак, Булевар Вука Караџића бр. 5
Тел: 032/345-067
         032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/405-0-405
          064/119-47-13
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.