Обавештење:

Обавештења

Консултативни центар у Крагујевцу

 

 

Консултативни центар ,,Академија за пословну економију" налази се у Крагујевцу.  

Адреса консултативног центра: Ђуре Пуцара Старог бр. 2  (од 16 до 19 часова)

Све информације можете добити на тел: 064 405 0 405 и 069 234 00 25

     


 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Консултативни центар у Крагујевцу: Ђуре Пуцара Старог бр. 2

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

Консултативни центар У Лесковцу: Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату.

 

                                                                                                  К О Н К У Р С

                                               ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ  

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,

 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,

 • извод из матичне књиге рођених,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од11.септембра 2017. године до 14септембра2017године у студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку - Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова; у консултативним центрима “Академија за пословну економију” у Београду Теразије бр. 45 од 12-18 часова; у Лесковцу -Трг Револуције бр. 33 на 2. спрату од 12-18 часова и у Крагујевцу - Ђуре Пуцара Старог бр. 2 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

18септембра 2017. године у 12 часова.

19септембра 2017. године у 12 часова

20септембра 2017. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту: www.ape.edu.rs

  

                                 

 


 

Висока школа „Академија за пословну економију“

Консултативни центар у Крагујевцу: Ђуре Пуцара Старог бр. 2

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

Консултативни центар У Лесковцу: Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату.

   

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 19. јуна 2017. године до 03. јула 2017. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Крагујевцу, улица Ђуре Пуцара Старог бр. 2 од 12 до 18 часоваСтудентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова. Студентској служби “Академија за пословну економију” у Лесковцу, Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

10. јула 2017. године у 12 часова.

11. јула 2017. године у 12 часова

12. јула 2017. године у 12 часова

Пријемни испит за кандидате из Крагујевца, одржаће се у Другој крагујевачкој гимназији

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 034/ 333 283, 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у Крагујевцу Ђуре Пуцара Старог бр. 2, у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45, у Лесковцу Трг револуције бр. 33, на 2 спрату, или на сајту школе www.ape.edu.rs

Консултативни центар у Лесковцу

 

 Консултативни центар ,,Академија за пословну економију" налази се у Лесковцу. 

Адреса консултативног центра: Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату. 

Све информације можете добити на тел: 064 405 0 405

 

 

 

 

 

 


 

  

Висока школа

„Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

Консултативни центар У Лесковцу:  Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату.

Консултативни центар у Крагујевцу: Ђуре Пуцара Старог бр. 2 

  

 

          К О Н К У Р С

                                                 ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ  

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању,

 • извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,

 • извод из матичне књиге рођених,

 • уверење о држављанству,

 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од11.септембра 2017. године до 14септембра2017године у студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку - Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова; у консултативним центрима “Академија за пословну економију” у Београду Теразије бр. 45 од 12-18 часова; у Лесковцу -Трг Револуције бр. 33 на 2. спрату од 12-18 часова и у Крагујевцу - Ђуре Пуцара Старог бр. 2 од 12-18 часова.

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

18септембра 2017. године у 12 часова.

19септембра 2017. године у 12 часова

20септембра 2017. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45 или на сајту: www.ape.edu.rs

 


 Висока школа

„Академија за пословну економију“

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

Консултативни центар Београд Теразије бр. 45

Консултативни центар У Лесковцу:  Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату.

Консултативни центар у КрагујевцуЂуре Пуцара Старог бр. 2 

  

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

 • сведочанства и диплому о завршеном средњем образовању, извод из матичне књиге рођених,
 • извод из матичне књиге венчаних,
 • уверење о држављанству, 3 фотографије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

 • диплому завршене високе школе академских студија или факултета,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • 3 фотографије.

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 19. јуна 2017. године до 03. јула 2017. године у Студентској служби „Академија за пословну економију“ у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5 од 10-14 часова и у Студентској служби “Академија за пословну економију” у Београду, Теразије бр. 45 од 12-18 часова. Студентској служби “Академија за пословну економију” у Лесковцу, Трг Револуције бр. 33, на 2. спрату од 12-18 часова.

 

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

10. јула 2017. године у 12 часова.

11. јула 2017. године у 12 часова

12. јула 2017. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 330 290, 032/ 345 067, 064/ 405 0 405 , у просторијама школе у Чачку, Булевар Вука Караџића бр. 5, у Београду Теразије бр. 45, у Лесковцу Трг револуције бр. 33, на 2 спрату, или на сајту школе www.ape.edu.rs, 

 

 

Конкурс

 

 Конкурс објављен у петак 27. новембра 2015. године


 

 


  Конкурс објављен у петак 27. новембра 2015. године 


 


 

 

 


Конкурс објављен 19. марта 2013. године у Чачанским новинама


  

 

 


Конкурс објављен 27. октобра 2009. године, новине ,,Чачански глас"


 

 

 

 


 Конкурс објављен 13. октобра 2009. године, новине ,,Чачански глас" 


 

 

 

Уговори

  Уговори о најповољнијим условима студирања запослених радника

 

 


 

 Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника Пореске управе Србије

 

 

      


 

 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

 

 

 


 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

  

 

 

 

  

 

 


 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 

 

 


 

 

 

  

  

 


 

  

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКИХ УПРАВА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

 

 

 

 

 


 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЗА ОПШТИНУ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


 


 

 

 

     

 


 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника ЕПС-А ОДС ЈУГОИСТОК НИШ, СО ОГРАНКА ЛЕСКОВАЦ

 


 

 Уговор са интернационалном полицијском асоцијацијом 

 

  

 

 

 

 

 

Шта нас чини посебним


Академија спонзорише све важније спортске и културне манифестације у граду, као и доделе стипендија својим студентима који се истакну у наведеним активностима. Нпр. спонзорисали смо књижевну манифестацију ,,Дисово пролеће” коју организује чачанска библиотека већ 50 година. 

Помоћ штампању књига познатих књижевника као што су Мр госпођа Гроздана Комадинић, професор Тихомир Левајац (најтиражнији и најчитанији књижевник Републике Српске). Спонзорисали смо и чачанску Гимназију, лист ,,Гимназион” који је проглашен за најбољи школски лист Србије. 

Што се спорта тиче, имамо студенте Александра Тришовића (бивши репрезентативац Србије у фудбалу); Александра Стевовића (кошаркаша ,,АЕК”-а из Атине); Влада Драгутиновића (кошаркаш К.К. ,,Партизан” Београд), освајач клупског првенства Европе у кошарци и многи други истакнути спортисти. Пријатељи Академије су и познати спортски новинари, а најпознатији међу њима је легенда југословенског и српског новинарства Миле Кос. 

Помагали смо и одбојкашки клуб ,,Гимназијалац” из Краљева. Спонзорисали смо и српски православни календар који издаје Агенција ,,Чворак” из Чачка, а која се продаје широм света, односно на свим континентима, а намењен је нашој дијаспори. Такође, спонзорисали смо и изложбу слика Божидара Плазинића (једног од највећих сликара данашњице).

Увек смо отворени за све хуманитарне манифестације, а школујемо бесплатно и неколико студената, расељених лица са Косова, студенте Ромске националности, студенте који се истакну у хуманитарном раду и студенте са посебним потребама.


 

 

преписка текста:

АКАДЕМИЈА ПОКРЕНУЛА АКЦИЈУ

 Чачак: Без школарине за угрожене

СРБИЈА, 06:46, 11.09.2014. године. 

Други уписни рок почиње 13. септембра, а као друштвено одговорна установа дали смо могућност да и родитељи са троје и више деце упишу студије уз мање трошкове.

БЕОГРАД - Необична понуда бесплатног школовања у трајању од четири године обрадоваће 40 студената који би да у другом уписном року упишу Високу школу академских студија ,,Академија за пословну економију" Чачак.

 Власник Академије Душан Петровић обезбедио је бесплатне студије у укупној вредности од 200.000 евра за по десет полазника из повлашћених категорија, као што су припадници ромске националности, особе са хендикепом, расељена лица са Косова...

- Други уписни рок почиње 13. септембра, а као друштвено одговорна установа дали смо могућност да и родитељи са троје и више деце упишу студије уз мање трошкове - наводи Петровић.

 

 

 

 

 


  

фифа судија Драгомир Тановић, сарадник у настави на ,,Академија за пословну економију“. Главни судија више фудбалских дербија ,,Црвена звезда“ - ,,Партизан“ 

 

 

Поздрав двојице спортиста, власник ,,Академија за пословну економију" др Душан Петровић и сарадник у настави на ,,Академија за пословну економију" Драгомир Тановић

 

 

1013833
ДанасДанас781
ЈучеЈуче1962
Овог месецаОвог месеца41381
УкупноУкупно1013833
Највише: 10-03-2016 : 6133
Тренутно на сајту: 4

Пријава на сајт

Посетите нас на:

  

 

 

 

 

АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАК

Чачак, Булевар Вука Караџића бр. 5
Тел: 032/345-067
         032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/405-0-405
          064/119-47-13
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.